Firemní poradenství

PRAGMATICKÉ – ÚSPORNÉ – CÍLENÉ – EFEKTIVNÍ

 

Hlavní témata, kterými se v této oblasti zabývám jsou:

témata související s řízením a strategií firmy

 • Management a provázení změn
  – plánovaných, žádoucích (typu start-up, restart, diverzifikace, nové trhy, nové  výrobky, partnerství, strategické aliance, M&A, prodej firmy)  k cíleným změnám více na pro-zmenu.cz/cs/pro-firmy/
  – neplánovaných, vynucených (krizové řízení, přizpůsobení se trhu)
 • Průzkumy trhu a odbytové strategie
 • Podpora složitých rozhodovacích procesů
  (rozhodovací analýza, kombinace racionálních a intuitivních metod)
 • Podpora tvorby nové strategie, hledání vize a smyslu,
 • Organizace a koordinace složitějších projektů,
 • Mediace – moderace – pro hladší průběh důležitých či složitějších jednání.

oblast lidských zdrojů

 • Práce s týmy a řešení mezilidských problémů
  (vč. posilování synergií a spolupráce, uvolňování komunikačních a emocionálních bloků, řešení sporů),
 • Posilování týmů, vztahů a kreativity,
 • Teamtraining / -building / nácvik jemných dovedností (např. v oblasti zvládání stresu, posílení sebevědomí, motivace, ladění vizí, efektivní komunikace,  atd…).

Týmová práce se odehrává formou seminářů, workshopů či brainstormingů. Většinou individuálně připravených pro danou firmu či tým. Základní témata viz: … dokument se upravuje
Při individuální práci vedu klienty k efektivnímu sebeřízení, uplatňuji metody  coachingu či mentoringu.

V rámci větších projektů spolupracuji s kolegy z Německa, specialisty na problematiku trhů nebo optimalizace výroby.
V případě potřeb organizuji a koordinuji spolupráci s jinými specialisty (např. s právníky, daňovými poradci, účetními, techniky, atd…)