O mně

Odborné vzdělání a praxe:

 • Vystudovala jsem VŠE v Praze. Obor systémové inženýrství.
 • Od září 1989 jsem pracovala v ÚÚNV (Ústředním ústavu národohospodářského výzkumu)
 • V srpnu 1990 jsem odešla „na zkušenou“ do Německa, kde jsem se učila jazyk a následně i poradenské řemeslo u podnikové poradny UBM Unternehmensberatung München (nyní je začleněná pod celosvětovou poradnu Oliver Wyman).
 • V průběhu let, jak jsem postupně sbírala zkušenosti s řešením dílčích zadání a menších projektů, jsem získala schopnost doprovázet, zastřešovat a koordinovat i náročnější projekty a procesy. Dlouhé roky patřilo k mým „specializacím“ např. stěhování výroby – počínaje výběrem nejvhodnější lokality nebo partnera, přes plánování, organizaci a koordinaci procesu stěhování až po „rozjezd“ zkušební výroby, vč. obsahové přípravy smluv a náboru zaměstnanců.
 • Od roku 1993 pracuji jako samostatný firemní poradce – buď přímo pro konkrétní zákazníky, většinou výrobní firmy nebo spolupracuji s jinými poradnami jako externí spolupracovník.
 • V letech 1993 a 1994 jsem pro největšího evropského výrobce nástaveb na nákladní automobily, pro firmu F.X.MEILLER Fahrzeug- und Maschinenfabrik-GmbH & Co KG Deutschland budovala výrobní závod v Čechách, ve Slaném. Pracovala jsem formou interim-managementu, ale přijala jsem také funkci jednatelky F.X. Meiller Praha s.r.o. i F.X. Meiller Slaný s.r.o.
 • S postupným nárůstem zkušeností jsem začala poskytovat i osobní  poradenství strategického charakteru majitelům a vedení firem.
 • K mým klientům patřili jako různé menší firmy, tak i firmy velké, jako například koncern Carnauld Metalbox, nebo Dywidag, atd.
 • Od roku 2002 jsem se paralelně s firemním poradenstvím, kvůli a díky nejmladší dceři, začala zabývat alternativními způsoby léčení, celostním přístupem ke zdraví, psychosomatikou, vybranými metodami speciální pedagogiky a procesem učení. Díky tomu jsem si osvojila efektivní způsoby nácviku kognitivních schopností a jemných dovedností a o mnohé z těchto metod jsem obohatila svou firemní poradenskou praxi.
 • Založila jsem také občanské sdružení, organizovala a spoluorganizovala jsem akce pro rodiče, což prohloubilo lidský rozměr práce s lidmi nad rámec obvyklé firemní problematiky. Počínaje rokem 2011 se věnuji také čistě osobnímu, individuálnímu poradenství.
 • Jako hlavní symbol jsem si pro svou činnost vybrala & – jako symbol synergie a spolupráce, a také jako symbol něčeho přidaného, co chybí a co pomůžu dodat. Ať už je to know-how, informace, schopnosti, zkušenosti, osvědčené postupy, či jiný, nezaujatý úhel pohledu…