Poradenství pro majitele a vedení firem

CELISTVÉ – CITLIVÉ – DŮSLEDNÉ – PRAKTICKÉ

 

Nabízím vysoce profesionální osobní poradenství,  zacílené na účelné propojení osobních a firemních témat

Hlavní témata, kterými se v této oblasti zabývám jsou:

  • Life-balance
  • Provázení životních i firemních změn 
  • Hledání řešení problémů
  • Podpora rozhodovacích procesů,
  • Podpora při řešení mezilidských problémů,
  • Podpora při realizaci potřebných změn do praxe, včetně uvolnění bloků, které realizaci brání,
  • Cílený osobní rozvoj – dle celostní koncepce Zabydlení se ve zdraví
  • Nácvik dílčích jemných dovedností
    (např. v oblasti zvládání stresu, posílení sebevědomí, efektivní komunikace, vědomá práce s emocemi, mindfulness, atd…)

Pracuji formou konzultací, co-pilotování, mentoring, tutoringu, coachingu.

Po dohodě s klientem kombinuji různé metody, hard-skills i soft-skills. Nespoléhám se jen na čistě racionální přístup a vědomé informace, ale zapojuji  i intuici. V případě zájmu učím klienty metody opírající se o smyslové a intuitivní vnímání. Je-li to třeba, volím systemickou nebo konstelační práci, speciální techniky práce s tělem, s postojem a dechem.

V případě zájmu o čistě osobní témata nebo o hlubší osobní rozvoj, který nezahrnuje firemní tématiku – více na pro-zmenu.cz/cs/pro-jednotlivce/
V případě zájmu o celostní psycho-spirituální rozvoj a cílenou práci s osobním životním potenciálem – vice na divadlosvet.cz/